Inspicēšanas institūciju akreditācija nodrošina pārliecību par institūcijas kompetenci un neietekmējamību. Neskatoties uz to, ka ir paredzēti inspicēšanas institūciju trīs neatkarību tipi, inspicēšanas darbību neietekmējamība ir jānodrošina jebkurā situācijā. Inspekciju var izmantot pārbaudēm brīvprātīgajās un reglamentētajās sfērās, lai novērtētu produkta, projekta, pakalpojuma, procesa vai instalācijas atbilstību noteiktām prasībām vai arī atbilstības slēdzienu sniedz pamatojoties uz profesionālu spriedumu.

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.008. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)