Akreditētas testēšanas metodes un mērinstrumentu kalibrēšana garantē ticamus testēšanas rezultātus un nodrošina, ka kalibrēšana tiek veikta atbilstošā veidā un ar klientam nepieciešamo precizitāti.

Kalibrēšanas laboratorijas akreditācija nozīmē:

  • kalibrēšanas rezultātu metroloģisko izsekojamību;
  • darbību un rezultātu izsekojamību;
  • mērījumu izpildi atbilstoši izvērtētām procedūrām;
  • uzticamību standartiem un mērinstrumentiem.

Akreditācija atbilstoši ISO/IEC 17025 nozīmē arī, ka laboratorija ievēro ISO 9001 kvalitātes pārvaldības sistēmu principus.

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.008. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)