Publiskā un privātā sektora ieguvumi

Regulatoru un valdību ieguvumi kļūst par patērētāju un uzņēmumu ieguvumiem.

Akreditācija ir izstrādāta nolūkā veicināt preču un pakalpojumu kustību apstākļos, kad arvien pieaug prasības pēc kvalitātes un drošības, tādējādi tā nodrošina saskaņotu, pārskatāmu un atkārtojamu pieeju, kas:

 • Veicina inovācijas;
 • Samazina nepieciešamību valdībām izmantot savus resursus;
 • Veidot patērētāju un uzņēmumu uzticību;
 • Palīdz izpildīt juridiskas prasības par samērīgām izmaksām.

Akreditētu atbilstības novērtēšanas institūciju pakalpojumu, kurus valsts pārvalde izmanto tiešā veidā vai kā atsauces instrumentu normatīvajā regulējumā, darbības efektivitāte izpaužas šādi:

 • atbalsts Eiropas vai nacionālā līmeņa normatīvā regulējuma ieviešanā, nodrošinot “apstiprinājuma zīmogu”, kas apliecina atbilstību standartiem un plaši atzītām prasībām;
 • apliecinot preču un pakalpojumu piegādātāju kvalifikāciju, it īpaši valsts un pašvaldību iepirkumos;
 • veicinot tirdzniecību un ekonomisko izaugsmi, nodrošinot valsts pārvaldei uzticamus datus;
 • samazinot birokrātiju aizstājot vairākus administratīvus pienākumus;
 • samazinot izmaksas un resursu patēriņu, mazinot nepieciešamību valsts pārvaldei nodarbināt vērtēšanas speciālistus un izvairoties no dubultiem auditiem;
 • atvieglojot iepirkumu procedūru, kad akreditāciju tiek izmantota kā viena no kompetences apliecinājumiem iepirkuma lēmuma pieņemšanā.

Rada uzticību

Patērētāji arvien biežāk uzticas neatkarīgiem pierādījumiem, nevis piegādātāju reklāmām.

Patērētāju ticību tirgum veicina tas, ka viņi zina, ka produktus un pakalpojumus, kurus viņi izvēlas, regulāri vērtē un pārbauda neatkarīga un kompetenta trešā persona. Izvēloties preci, ņemot vērā tās sertifikācijas marķējumu, patērētāji var būt pārliecināti par iegādātās preces kvalitāti.

Piegādes ķēdes otrā pusē patērētāju intereses aizsargā nacionālās akreditācijas iestādes, kas darbojas kā „pārbaudītāju pārbaudītāji.”

 • Efektivitātes palielināšana

Precīza kalibrēšana, mērījumi un testi, kurus veic saskaņā ar pasaules labo praksi, mazina iespēju kļūdīties un mazina defektu iespējamību, uzlabo ražošanas izmaksu kontroles iespējas un veicina inovāciju attīstību. Kad uzņēmuma vadības sistēmu, preci vai pakalpojumu sertificē akreditēta institūcija, uzņēmumi uzlabo savu darbību, izmantojot atzītus instrumentus lēmumu pieņemšanā, risku vadībā un piegādātāju izvēlē. Tādējādi uzlabojas to konkurences priekšrocības reputācijas un uzticamības jomā gan uzņēmumu starpā, gan patērētāju tirgū.

 • Kontroles samazināšana

Akreditēta sertifikācija nodrošina prezumpciju par atbilstību oficiāliem standartiem un regulējumam. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem nav jānodrošina papildu pierādīju, un to darbība kļūst vienkāršāka, jo mazinās vajadzības pēc kontroles, vai tā nav nepieciešama vispār.

 •  Atbalsts eksportam

Akreditācijas institūciju sagatavoto atbilstības novērtēšanas ziņojumu starptautiska atzīšana veicina uzņēmuma ieiešanu starptautiskajos tirgos bez nepieciešamības veikt papildu verifikāciju.

Atbilstības novērtēšanas pakalpojumi aptver plašu preču un pakalpojumu klāstu, un regulatoriem ir jānodrošina sabiedrības uzticība šim precēm un pakalpojumiem.

 • Pārtikas kvalitāte un drošība

Bioloģisko produktu un kvalitātes zīmju kontrole (PGI, PDO, TGS, DOC, DOCG) un pārtikas testi laboratorijās, tostarp olīveļļas un vīna pārbaudes.

 • Preces patērētājiem

Drošības inspekcija un verifikācija, it īpaši produktiem ar CE marķējumu, piemēram, bērniem paredzētās preces un potenciāli bīstamas preces (piemēram, elektriskās un elektroniskās iekārtas, mašīnas, lifti, u.c.)

 • Veselības aizsardzība

Medicīnas pārbaudes un medicīnas iekārtu sertificēšana.

 • Darba vietu drošība

Veselības aizsardzības un risku samazināšanas, ugunsdzēsības un signalizācijas sistēmu procedūru vadība.

 • Enerģijas taupīšana un vides aizsardzība

Vides risku analīze un tvērums, CO2 emisiju verifikācija, ilgtspējas sertifikācija, biodegvielas un atkārtoti pārstrādātu materiālu lietošana un atkritumu samazināšana, legionella baktēriju pārbaude

 • Celtniecība

Projektu un būvdarbu izpildes novērtēšana, skaņas pretestības un akustikas kalibrēšana mērinstrumentiem, piemēram, elektrības un gāzes skaitītājiem

 • Kriminālizmeklēšana

Tiesu ekspertīze, pirkstu nospiedumu pārbaude, DNS datu bāzes aizsardzība, drošības sistēmas atbilstoši sektora prasībām

 • Transports un infrastruktūra

Automaģistrāļu materiālu kontrole, personāla, kas kontrolē transporta līdzekļus un dzelzceļa infrastruktūru, sertifikācijas, kā arī maksāšanas instrumentu un maksas ceļu aparātu atbilstības kontrole