LATAK ir Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) Daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) parakstītājs šādās jomās:

Akreditācija, kā kompetences un uzticības apliecināšanas instruments ir noteikta vairāk kā 120 nacionālajos normatīvajos aktos. Papildus LATAK nodrošina vides vadības un audita sistēmas (EMAS) verificētāju akreditāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Regulai (EK) Nr.1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS).

Saskaņā ar Noteikumiem valsts aģentūra „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk tekstā - LATAK) ir periodiski jāuzrauga laboratorijas atbilstoši Noteikumu prasībām. Atbilstoši minētajiem MK noteikumiem un EK direktīvai 2004/10/EK LATAK darbojas kā nacionālā LLP monitoringa institūcija Latvijā.

LATAK ir izstrādājis akreditācijas shēmu prasmes pārbaužu organizātoru akreditācijai, atbilstoši LVS/EN ISO 17043 standartam. 

Tāpat LATAK ir ILAC savstarpējās atzīšanas vienošanās parakstītājs (ILAC MRA) testēšanas, kalibrēšanas un inspicēšanas jomās.