LATAK ierobežotas informācijas sarakstā atradīsiet tādas sadaļas kā - Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukumu, pamatojumu, saskaņā ar kuru informācija atzīstama par ierobežotas pieejamības informāciju un ierobežotas pieejamības informācijas statusa ilgumu.