• 1994.gada 30.augustā LR Ekonomikas ministrija ar rīkojumu Nr. 295 dibina Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju LATAK, kas kā neatkarīga juridiska persona atrodas LR Ekonomikas ministrijas pārraudzībā.
  • 1994.gada 23.augustā ar LR Ministru kabineta rīkojumu Nr. 404 dibina Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi kā akreditācijas procesa uzraudzības un padomdevēja orgānu.
  • 1996.gada 8.augustā pieņemts likums „Par atbilstības novērtēšanu”, kurā noteikta Latvijas Nacionālā akreditācijas sistēma.
  • 2003.gada 1.janvārī  Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju pārveido par valsts aģentūru.
  • 2009.gada 1.janvārī  tiek apvienota valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" un valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” vienā institūcijā „Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra.”
  • 2009.gada 1.jūlijā uz SIA „Latvijas standarts” bāzes tiek izveidota SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, kur LATAK darbojas kā viena no struktūrvienībām.
  • SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atbilstoši likuma „Par atbilstības novērtēšanu” un EK Regulas 765/2008 12. (2) punktam darbojas kā nacionālā akreditācijas institūcija.
  • 2017. gada 1.augustā LATAK kļūst par Sabiedrību ar ierobežotu atbildību un SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" reorganizācijas rezultātā maina statusu, kļūstot par SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs."
  • Kopš 2018. gada 1.marta SIA pārveidojas par valsts aģentūru un turpmāk tiek saukta par valsts aģentūra - v/a "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs".