LLP monitoringa programma

2002.gada 3.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 398 „Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai”, (turpmāk Noteikumi), kas ir spēkā no 2004.gada 1.janvāra, ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra direktīvas 2004/9/EK par labas laboratorijas prakses (LLP) pārbaudi un apstiprināšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra direktīvas 2004/10/EK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz labas laboratorijas prakses principu piemērošanu un šo principu piemērošanas pārbaudi attiecībā uz ķīmisko vielu testēšanu; kā arī prasības, kas noteiktas OECD LLP principos.

Noteikumi attiecas uz pētījumiem, pārbaudēm (izņemot klīniskās) un testiem (turpmāk pētījumi), kurus veic, lai iegūtu ziņas par biocīdu, ķīmisko vielu un maisījumu īpašībām, kā arī par to bioloģiskās izcelsmes preparātu vai dzīvu organismu īpašībām, kurus paredzēts izmantot zāļu, augu aizsardzības līdzekļu, kosmētisko produktu, veterināro zāļu, pārtikas piedevu un dzīvnieku barības piedevu sastāvā (turpmāk pārbaudāmā viela vai organisms), un to bīstamību cilvēku veselībai un videi. 

Saskaņā ar Noteikumiem valsts aģentūra „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk tekstā - LATAK) ir periodiski jāuzrauga laboratorijas atbilstoši Noteikumu prasībām. Atbilstoši minētajiem MK noteikumiem un EK direktīvai 2004/10/EK LATAK darbojas kā nacionālā LLP monitoringa institūcija Latvijā.

LATAK ir izstrādājis LLP novērtēšanas programmu

LATAK atbildīgais darbinieks par LLP jautājumiem ir Una Zilbere, Laboratoriju akreditācijas nodaļas vadošā vērtētāja, kvalitātes vadītāja

https://ec.europa.eu/commission/index_en

OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice (GLP) and Compliance Monitoring