Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nomā īpašumu Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010