Akreditēti medicīniskie izmeklējumi nodrošina, ka:

  • klīnisko paraugu ņemšana ir atbilstoša veicamajam testam;
  • izmeklēšanas metodes ir izvērtētas un tiek sistemātiski uzraudzīta to izpildes kvalitāte.

Akreditācijas atbilstīgi ISO 15189 nozīmē arī, ka laboratorija ievēro ISO 9001 kvalitātes pārvaldības sistēmu principus.

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.008. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)