Ētikas pamatprincipi valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nodarbinātajiem.