Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" savu funkciju veikšanai sadarbojas ar daudzām valstiskām un nevalstiskām organizācijām nacionālajā un starptautiskajā līmenī