CE un UKCA marķējumi melni burti CE un UKCA

Līdz ar izmaiņām Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības tirgos, atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras plāno darboties attiecīgajā tirgū, ir jāievēro Apvienotās Karalistes prasībasVienīgais veids, kā nodrošināt atbilstību noteikumiem, ir UKCA marķējums. UKCA (UK Conformity Assessed) marķējums ir Apvienotās Karalistes produktu marķēšanas shēma, ko izmanto precēm, kuras tiek piedāvātas tirgū Lielbritānijā (Anglijā, Velsā un Skotijā). Tas attiecas uz lielāko daļu preču, kurām iepriekš bija nepieciešams CE marķējums.

UKCA regulējums stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī ar pārejas laiku līdz 2023.gada 1.janvārim. Lai arī CE marķējums ir derīgs tikai Lielbritānijas apgabalos, kur Lielbritānijas un Eiropas Savienības noteikumi paliek nemainīgi, gadījumā, ja ES mainīs noteikumus un ražotājs turpinās savus produktus marķēt ar CE zīmi, produkciju nebūs iespējams pārdot Lielbritānijā arī pirms 2022.gada 31.decembra.

Eiropas Akreditācijas kooperācija kopā ar Eiropas Komisiju vienojās par vienotu nostāju šajā jautājumā, kas skar CE un UKAS zīmju shēmu atzīšanu:

- CE marķējuma un UKAS marķējuma shēmas nav pielīdzināmas. Tādējādi atbilstības novērtēšanas institūcijām nav ļauts UKCA marķēšanas shēmas ietvaros saņemto sertifikātu pielīdzināt CE marķējumam.

- Ja atsevišķus testus, saskaņā ar starptautiskiem (un harmonizētajiem) tehniskajiem standartiem veic akreditētas laboratorijas, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, tos atbilstības novērtēšanas institūcijas var izmantot tikai tad, ja attiecīgai ANI pašai ir kompetence un tās var “apstiprināt” šos testus, izvērtējot rezultātus un validējot testēšanas pārskatus.


Pilnu EA paziņojumu par “Atbilstības novērtēšanas rezultātu atzīšanu — CE marķējuma un UKCA marķējuma saistību” var lejupielādēt šeit.