kubs dažādās krāsās, 3 D variantā

EURAMET izsludina Eiropas partnerības projektu metroloģijas jomā 2023.gadam. Galvenās tēmas: Fundamentālā metroloģija, Metroloģija rūpniecībai, Metroloģijas pētījumi, Pētniecības potenciāls un koordinācijas atbalsts kapacitātes stiprināšanai.

Projekta posmi:

Pirmais posms – uzaicinājums – galveno pētniecības tematu izsludināšana, piedāvāšana laikā no 2023.gada 11.janvārim līdz 23.februārim;

Otrais posms – uzaicinājums – noteikto pētniecības projektu individuāla izsludināšana, uzaicinājums piedalīties. Plānots no 2023.gada 23.jūnija līdz 2.oktobrim.

 

Vairāk par attiecīgo projektu – www.metpart.eu