(...) Starptautisko sankciju noteiktie ierobežojumi var būtiski skart Aģentūras funkciju izpildi, lai nodrošinātu starptautiski atzītu un uzticamu akreditācijas pakalpojumu īstenošanu.

Aģentūra apzinās starptautisko sankciju ietekmi un pastāvīgi izvērtē riskus Aģentūras funkciju un akreditētu atbilstības novērtēšanas pakalpojumu izpildē gan attiecībā uz pilnvērtīgu atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu un uzraudzību, gan attiecībā uz atbilstības novērtēšanas institūciju akreditācijas kritēriju (prasību) izpildi un akreditētās darbības īstenošanu.

Identificējot risku notikumus, kuri saistīti ar starptautiski noteiktu sankciju ietekmi uz akreditācijas kritēriju (prasību) izpildi, t.sk. LATAK reputāciju un funkciju (akreditācijas mērķa) izpildi, Aģentūra var mainīt atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas pieeju, cita starpā precizējot akreditētu atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas programmas visam akreditācijas ciklam un novērtēšanas plānu.

Vairāk šeit