jautajums atbilde roka ar zīmuli

Jautājums - Vai saskaņā ar Eiropas Komisijas norādīto un atbilstoši standarta LVS EN 16882:2017 “Autotransports. Tahogrāfu mehānisko plombu drošība. Prasības un testēšanas procedūras” prasībām, veicot viedā tahogrāfa kalibrāciju, darbnīcām nav atļauts izmantot plombu bez T logotipa pēc pašsertifikācijas derīguma termiņa beigām (pēdējā diena plombu izmantošanai bez T logotipa ir 28.02.2022)?

Atbilde - 

Plombas bez T logotipa joprojām varēs uzstādīt analogajiem un digitālajiem tahogrāfiem pēc norādītā derīguma termiņa beigām. Sertifikācijas prasības ir obligātas tikai viedajiem tahogrāfiem.

Lūdzam šo informāciju ņemt vērā. Inspekciju turpmākajā darbā!