Ņemot vērā valsts pārvaldes elektroniskos rīkus drošai un pārdomātai saziņai, aicinām gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, izmantot LATAK e-adresi, kas ir izmantojams caur Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv. E-adrese ir ērts, drošs un efektīvs veids, kā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, šajā gadījumā – ar valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.”

Saziņā ar LATAK aicinām apmeklēt saiti http://mana.latvija.lv/e-adrese/, kurā iespējams iepazīties ar visiem noteikumiem e-adreses izmantošanā, ja līdz šim šis rīks vēl nav izmantots. E-adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj "ierakstītas vēstules" sūtījumu. Lai nodrošinātu nepieciešamo korespondences konfidencialitātes, uzticamības un integritātes līmeni, piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (eID karti, eParaksts un eParaksts mobile). Ziņojuma saturs redzams tikai nosūtītājam un saņēmējam. Līdz ar to, e-adrese nodrošina arī valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamo drošības līmeni, t.sk., fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju saturošu sūtījumu apriti.

Laipni aicināti izmantot šāda veida rīku, lai būtu pārliecināti par datu drošību un informācijas saņemšanu!

Vairāk informācija par šo rīku ir pieejama https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/