Saskaņā ar EECS (Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēma) elektroenerģijai Domēna protokolā noteiktajām prasībām, elektroenerģijas ražošanas vienības datu apstiprināšanu veic LATAK akreditēta inspicēšanas institūcija.

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" noteicis, ka līdz 01.09.2022. minēto datu apstiprināšanu tiesīgas veikt akreditētas inspicēšanas institūcijas, kas akreditētas sfērā - pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskata inspicēšana, bet pēc 01.09.2022. šo datu apstiprināšanu ir tiesīgas veikt inspicēšanas institūcijas, kas akreditētas sfērā -elektroenerģijas ražošanas vienības datu apstiprināšana.

Detalizētāka informācija norādīta AS “Augstsprieguma tīkls” tīmekļa vietnē https://www.ast.lv/lv/content/elektroenergijas-izcelsmes-apliecinajumi .

Ņemot vērā iepriekš minēto, ja inspicēšanas institūcija vēlas iegūt akreditāciju sfērā - elektroenerģijas ražošanas vienības datu apstiprināšanu -, tām jāiesniedz LATAK šāda informācija:

  1. Aizpildīta Akreditācijas pieteikuma forma;
  2. Apstiprināta pārbaudes metode;
  3. Inspicēšanas laikā aizpildāmo protokolu veidlapas;
  4. Inspicēšanas pārskata, ziņojuma veidlapa;
  5. Inspicēšanas institūcijas pilnvaroto personu saraksts.

Pēc minēto dokumenti saņemšanas, LATAK plānos inspicēšanas institūcijā novērtēšanas vizīti, kuras laikā tostarp tiks vērtēta institūcijas demonstrētā praktiskā darbība pieteiktajā akreditācijas sfērā.