Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijām savos sertifikātos un/vai pārskatos jālieto akreditācijas zīmi. Akreditācijas zīme sastāv no LATAK logo kopā ar institūcijas identifikācijas numuru un attiecīgā atbilstības novērtēšanas institūcijas veida apzīmējuma, kā arī standarta, pēc kura institūcija ir novērtēta.

Ar 2020.gada 1.jūniju atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas zīmi izmanto, pievienojot tām ne tikai savu piešķirto numuru, kas apzīmē jomu (attēlā – W) un institūcijas akreditācijas reģistrācijas numuru (attēlā – YYY), bet arī standartu, atbilstoši kuram institūcija ir akreditēta, piemēram, EN ISO/IEC 17025 vai EN ISO/IEC 15189.

Akreditācijas zīmes lietošanas noteikumi atrodami arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 754 no 2023.gada 19.decembra.

Akreditētā institūcija var atsaukties uz LATAK piešķirto akreditāciju, kas savukārt ir EA Daudzpusējā atzīšanas līguma (MLA) parakstītājs.  

LATAK dokuments par zīmes lietošanu LATAK - D.011-15/10.2022

 (D.011)

Akreditācijas zīmi atbilstības novērtēšanas institūcijas pielāgo pašas. 

LATAK logo .jpg formātā

LATAK logo caurspīdīgs

Ja ir nepieciešamība pēc LATAK logo vektorformātiem, lūdzam sazināties ar LATAK Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciālisti Sandru Kušķi Sandra.Kuske@latak.gov.lv vai zvanot +371 25141715