Mārtiņš Ozoliņš

Direktora vietnieks
Atvaļinājumā līdz 26.07.2024.
Martins.Ozolins [at] latak.gov.lv
  • Inspicēšana, I, (ISO/IEC 17020)
  • Produktu sertificēšana, S1 (ISO/IEC 17065)
  • Kvalitātes sistēmas sertificēšana, S2, (ISO/IEC 17021)
  • Personu sertificēšana, S3, ISO/IEC 17024)
  • Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) verificētāji, V
  • SEG/GHG verificētāji, GHG, (ISO 14065)