Pasaules akreditācijas oficiālais plakāts ar zemeslodi starp divām rokām, kā arī LATAK direktores citāts ar digitālu vizuāli veidotu viņas foto

Akreditācija Latvijā veicina uzņēmēju atbilstību globālā tirgus prasībām

9.jūnijā visā pasaulē, tostarp Latvijā, atzīmē Pasaules akreditācijas dienu. 2024.gada tēma ir – Akreditācija: stiprinot rītdienu un veidojot nākotni. Galvenais mērķis ir pievērst uzmanību akreditācijas un atbilstības novērtēšanas nozīmei, ņemot vērā globālo ietekmi uz mūsdienu tehnoloģiju attīstību, digitalizāciju, sensitīvo datu apriti, mākslīgā intelekta, informācijas aprites un pieejamības  nozīmi efektīvā procesu pārvaldībā. Tostarp, apliecinot Latvijas atbilstības novērtēšanas sistēmas akreditācijas būtisko ietekmi uz valsts ekonomikas izaugsmi un starptautisko uzticamību.

Straujās digitalizācijas laikmets ir nesis ne tikai jaunus izaicinājumus, bet arī jaunas iespējas, pilnveidojot pārvaldības sistēmu, kā arī ieviešot pārdomātu kvalitātes vadību, veicinot aizvien drošāku sensitīvo datu apstrādi, sniedzot augstas uzticamības rezultātus, piemēram, medicīnā un testēšanā, novēršot bīstamu un neuzticamu produktu pieejamību tirgū, kā arī paaugstinot tautsaimniecības konkurētspēju un virzoties uz klimata pārmaiņu ilgtspējīgu rīcību. Efektīvi apvienojot tirgus vajadzības ar atbilstības novērtēšanas sistēmas un kvalitātes infrastruktūras sniegtajām iespējām, izaicinājumi, kuri rodas jaunajā digitalizācijas laikmetā, veicina gan inovāciju attīstību, gan apliecina atbilstības novērtēšanas nozīmi starptautiskā tirgus stabilizēšanā.

Kā atzīst LATAK direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika:

“Šodien visā pasaulē tiek atzīmēti profesionālie atbilstības novērtēšanas akreditācijas svētki. Mēs, akreditācijā iesaistītās puses – atbilstības novērtēšanas institūcijas, politikas veidotāji, sabiedrība kopumā - atzīmējam ne tikai pārliecību par drošu rītdienu un virzību uz labāku nākotni, bet arī nostiprinām ieguvumus, kurus sniedz akreditētas atbilstības novērtēšanas jomas Latvijas uzņēmējdarbībai un sabiedrībai kopumā, gan atvieglojot Latvijas uzņēmēju pieeju globālajam tirgum, gan  pastāvīgi sniedzot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību virzībā uz izcilību. Šis gads LATAK ir īpaši būtisks – mēs esam ieguvuši atzinību par profesionalitāti un augstu kompetenci no Eiropas Akreditācijas kooperācijas vērtētāju komandas. Esam apliecinājuši darbības atbilstību starptautiskajām prasībām un turpinām akreditēt Latvijas atbilstības novērtēšanas institūcijas 9 akreditācijas jomās. Tāpat LATAK šogad atzīmēs 30 gadus kopš Latvijas kvalitātes infrastruktūra sāka savu ceļu pretī ilgtspējīgas valsts attīstībai. Mēs ejam roku rokā ar digitālā laikmeta izaicinājumiem, kuri rodas kopā ar mākslīgā intelekta attīstību un digitālās ēras ietekmi uz atbilstības novērtēšanas jomu. Tas ir izaicinājums, kas rada ne tikai jaunas iespējas, bet arī riskus, un akreditācija ir lielisks instruments, ar kura palīdzību nodrošināt nemainīgi augstu uzticamību noteiktiem procesiem, pakalpojumiem un produktiem.”

Lai arī akreditācija visā pasaulē ir centusies būt elastīga, piemērojoties globālajām tirgus un sabiedrības vajadzībām, uzturēt nemainīgi augstu kompetenci un nodrošināt stabilitāti atbilstības novērtēšanā, ir viens no galvenajiem šī brīža uzdevumiem. Vienlaikus ar vien lielāku lomu akreditācija ieņem, risinot vides aizsardzības un ilgtspējas, kā arī sociālās atbildības jautājumus, kā arī – nodrošinot pārliecību par drošu, starptautiski atzītu un uzticamu tirgu šodien un nākotnē.

Šobrīd valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) nodrošina pakalpojumus 9 akreditācijas darbības jomās. Tostarp Aģentūra aktīvi strādā, lai piedāvātu Latvijas uzņēmējiem starptautiski atzītu akreditāciju, veicinot iespēju pilntiesīgi darboties ārpus Latvijas un Eiropas robežām. Apliecinot savu kompetenci un atbilstību starptautiskajām un nacionālajām prasībām, palielinās eksports, veidojas godīgas konkurences tirgus un uzticama vide sabiedrībai.

Uzziņai

Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008. gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC), lai veicinātu izpratni par akreditācijas nozīmi, ieguvumiem un priekšrocībām.