Eiropas Akreditācijas kooperācija ir pārskatījusi un izdevusi aktualizētu dokumentu EA-4/20 “Norādījumi laboratoriju novērtēšanai atbilstoši EN ISO 15189 un EN ISO 22870 testēšanai aprūpes punktos (POCT)”. (Guidance for the assessment of laboratories against EN ISO 15189 and EN ISO 22870 Point-of Care Testing (POCT)).

Šīs vadlīnijas ir paredzētas akreditācijas birojiem, kas novērtē POCT medicīnas jomā. Vadlīniju dokumentā aprakstīti kritēriji, kas jāņem vērā akreditācijas birojiem un laboratorijām, kas novērtē POCT nodrošinātāju.

EA vērš uzmanību, ka POCT darbības joma turpina attīstīties gan pieejamo tehnoloģiju, gan apjoma ziņā. POCT pakalpojumu piedāvā ne tikai kā ierasts – primārās veselības aprūpes iestādes, bet arī citas struktūras, piemēram, farmācijas tirdzniecības vietas. Šī tendence rada aizvien lielākas bažas, ka POCT tiek veikts ar nepietiekošu kontroli.

Vairāk aktualizēto dokumentu lasīt (angļu valodā) –

https://european-accreditation.org/publications/ea-4-20-g/

Definīcija (angļu valodā): POCT – Point-Of-Care Testing: testing that is performed near or at the site of a patient with the result leading to possible change in the care of the patient (ISO 22870:2016)