Lūdzam pievērst uzmanību!

Eiropas Akreditācijas kooperācija publicēju pārskatītu dokumentu EA - 4/17 medicīnas laboratorijām. Tajā papildus iekļauti principi, kas skar elastīgās akreditācijas sfēras, tostarp piemēri elastīgās sfēras noformēšanai.

https://european-accreditation.org/publications/ea-4-17-m/