Dzeltenīgs forns ar zaļganiem burtiem par klientu aptaujas rezultātiem, kā arī trīs elemnti, kuru centrā ir kolbiņa, mikroskops un krustiņš, atainojos trīs pieprasītākās akreditācijas jomas - testēšanu, medicīnisko testēšanu un inspicēšanu

LATAK publicējis aptauju par sadarbību starp atbilstības novērtēšanas institūcijām un LATAK 2023.gadā.

Vairāk šeit.

Vai atvērt šeit