izsaukuma zīme pildspalva ar LATAK logo, pierakstu bloks

IAF un ISO ir publicējuši kopīgu paziņojumu, kurā uzsvērta grozījumu nozīme vairākos pārvaldības sistēmu standartos. Grozījumi izpaužas papildu tekstā, kas akcentē klimata pārmaiņu svarīgumu organizāciju kontekstā attiecībā uz pārvaldības sistēmu.

Kā norādīts kopīgajā paziņojumā, grozījumi tika veikti atbildē uz Londonas deklarāciju par klimata darbību. IAF ir izsniedzis lēmumu, reaģējot uz tehnisko dokumentu par šo tēmu, kas tika apspriesta 2023. gada IAF Tehniskajā komitejā.

Šī Tehniskā dokumenta mērķis, saskaņā ar IAF lēmumu, ir skaidri definēt vadlīnijas pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūcijām un to sertificētajiem klientiem. Kā norādīts kopīgajā paziņojumā:

“Pamata prasību 4.1. un 4.2. punktu kopējais mērķis nemainās; šie punkti jau ietver organizācijas pienākumu ņemt vērā visus iekšējos un ārējos faktorus, kas var ietekmēt viņu pārvaldības sistēmas efektivitāti; jaunās izmaiņas nodrošina, ka klimata pārmaiņas tiek ņemtas vērā vadības sistēmā un tās ir ārējs faktors, kas ir pietiekami svarīgs mūsu sabiedrībai.”

Jāņem vērā, ka pamatprasību kopējais mērķis nemainās un šis grozījums tiek uzskatīts par ieteikumu, nevis par jaunu prasību, pilnīga pārejas programma šajā situācijā nav nepieciešama. Tomēr jāņem vērā zemāk sniegtie norādījumi.

 Sertifikācijas iestāžu rīcības rezultāts

Sertificētām institūcijām  vajadzētu noteikt visus iekšējos un ārējos faktorus, kas ir nozīmīgi pārvaldības sistēmas mērķim, tās stratēģiskajai virzībai un, kas ietekmē tās spēju sasniegt paredzēto rezultātu(-us). Laika gaitā šie faktori, iespējams, mainīsies un institūcijām ir jāiekļauj arī klimata pārmaiņas, kas ir precizētas grozījumos 4.1. un 4.2. punktos. Sertifikācijas institūcijām jāturpina auditēt šos punktus, lai nodrošinātu, ka visi iekšējie un ārējie faktori, tostarp klimata pārmaiņas, ir noteikti kā nozīmīgi. Ja gadījumā tā nav, tie tiek ņemti vērā pārvaldības sistēmu/-u izstrādē un efektivitātē. Ja organizācija uzskata, ka tas nav saistīts ar tās pārvaldības sistēmu, no sertifikācijas iestādes tiek sagaidīts, ka organizācija nodrošinās procesa efektivitāti ātrākai lēmumu pieņemšanai un saistīto pasākumu īstenošanai, ja tas ir piemērojams.

Standartu grozījumi tika publicēti 2024. gada 22. februārī. Kā norādīts iepriekš, klimata pārmaiņu jautājumi, kas ietekmē organizāciju pārvaldības sistēmu/-as kontekstu, visbiežāk jau ir ņemti vērā organizācijas plānos.

Tādēļ, pēc publicēšanas, sertifikācijas iestādēm jāiekļauj jaunais teksts pārbaudes laikā, organizācijas un tās darbības auditēšanā. Kā parasti, ja sertificētā organizācija nevar pierādīt, ka visi ārējie un iekšējie faktori, ieskaitot klimata pārmaiņas, ir noteikti kā nozīmīgi, jāpaziņo arī atbilstošs atzinums.

Sertifikāti

IAF lēmumā norādīts, ka sertifikāta atjaunināšana nav nepieciešama, jo:

 

  • publicēšanas gads pārvaldības sistēmas standartos nemainīsies;
  • nav mainījusies pārvaldības sistēmas joma;
  • nav būtiskas ietekmes uz sertificētās pārvaldības sistēmas efektivitāti;
  • izmaiņas neietekmē pašreizējās prasības, kas tiek prasītas no sertificētās organizācijas, izņemot šo vienu aspektu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar LATAK direktora vietnieku – Mārtiņu Ozoliņu, Martins.Ozolins@latak.gov.lv

Vairāk šeit

https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/Joint_ISO-IAF_Communique_re_Climate_Change_Amds_to_ISO_MSS_Feb_2024_Final.pdf

https://iaf.nu/general_information/iaf-technical-committee-tc-searchable-decision-log/