Augļi - banāni, zemenes, mandrīni un LATAK, FSSC logo

LATAK ir apguvis FSSC 22000 shēmu un akreditējis pirmo atbilstības novērtēšanas institūciju atbilstoši šai shēmai. FSSC 22000 ir pārtikas drošības pārvaldības standarts, kas aptver pārtikas drošības principus, atzītus visā pasaulē jau 15 gadus.

FSSC 22000 piemērots pārtikas produktu pārstrādātājiem, ražotājiem, piegādātājiem, tirgotājiem, pārtikas noliktavām, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, pārtikas iepakojumu ražotājiem. Akreditējoties pēc FSSC 22000, tiek apliecināta atbilstības pārtikas ķēdes pārdomātai sistēmai, kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu patērētājiem.

Vairāk:

Shēmas dokumenti satur prasības, lai institūcijas iegūtu atbilstību FSSC 22000 standartam. Vēl pirms pieteikšanās akreditācijai, institūcijas var izmantot šos bezmaksas dokumentus, lai novērtētu, izstrādātu, ieviestu un uzlabotu savas pārtikas drošības pārvaldības sistēmas. FSSC 22000 shēma ir izstrādāta, izmantojot profesionālu iesaistīto pušu konsultācijas, un tajā tiek izmantoti starptautiski un neatkarīgi standarti, piemēram, ISO 22000, ISO 22003-1 un tehniskās specifikācijas nozarēm, tostarp ISO/TS 22002-1.

Vairāk par FSSC 22000 (angļu valodā) skatīt šeit.