ILAC un LATAK logo, roka, kas spiež starta pogu, zili zaļganas detaļas

Šodien, 10.06.2022., LATAK saņēma ILAC apstiprinājumu, ka esam ieguvuši pilntiesīga biedra statusu. 

LATAK ir parakstījis Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējo līgumu kalibrēšanas un testēšanas laboratoriju akreditācijā ( ISO/IEC 17025), medicīniskās testēšanas laboratoriju akreditācijā(ISO 15189) un inspicēšanas institūciju akreditācijā ( ISO/IEC 17020), līdz ar to LATAK ir piešķirts ILAC MRA parakstītāja statuss un pilntiesīga dalība ILAC.

Vairāk par sadarbību šeit