Ņemot vērā, ka 2020. gada 27. martā standartam ISO/IEC 27006:2015 ir publicētas izmaiņas ISO/IEC 27006: 2015/Amd.1: 2020 (turpmāk – jaunās prasības), šie noteikumi paredz norādījumus atbilstības novērtēšanas institūcijām (turpmāk – sertifikācijas institūcijas), kuras jau ir akreditētas vai plāno iegūt akreditāciju informācijas drošības pārvaldības sistēmu sertifikācijas jomā saskaņā ar standartā LVS EN ISO/IEC 17021-1 noteikto.

 Atbilstoši Starptautiskā akreditācijas foruma (IAF) rezolūcijai valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – Aģentūra) līdz 31.10.2020. nodrošina akreditētu sertifikācijas institūciju vērtēšanu atbilstoši jaunajām prasībām un akreditētas sertifikācijas institūcijas līdz 31.03.2022. nodrošina pāreju uz jaunajām prasībām.

Sertifikācijas institūcijas, kuras pirmreizēji piesakās uz akreditāciju informācijas drošības pārvaldības sistēmu sertifikācijas jomā, ar akreditācijas pieteikumu apliecina, ka tās ievēro jaunās prasības. Sertifikācijas institūciju, kuras jau ir ieguvušas akreditāciju minētajā jomā, novērtēšana atbilstoši jaunajām prasībām tiek īstenota Aģentūras plānveida akreditācijas uzraudzības procedūras ievaros, sertificēšanas institūcijai piesakot par izmaiņu novērtēšanu iesniedzamos dokumentus, izmantojot Aģentūras pieteikuma veidlapas.

Pārejas nodrošināšanai akreditētas sertifikācijas institūcijas veic plānveida darbības jauno prasību ieviešanai - iekšējo dokumentu pārskatīšana un aktualizācija, sertifikācijas procesā iesaistītā personāla apmācības, audita procesa izmaiņas u.c. nepieciešamās darbības.