Parakstīšanas brīdis, kurā piedalās LATAK direktore un EA pārstāve. Uz galda ir mape ar dokumentiem un abas pārstāves veic parakstīšanu.

Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika Eiropas Akreditācijas kooperācijas Ģenerālās asamblejas laikā Dublinā parakstīja Daudzpusējās atzīšanas līgumu par validēšanas un verificēšanas jomu veiksmīgu pāreju uz EN ISO/IEC 17029 standarta jaunajām prasībām.

Tādējādi apstiprinot kompetences un profesionalitātes augsto līmeni LATAK darbībā, nemainīgi uzturot starptautiski atzītu akreditāciju Latvijā un rūpējoties par nacionālo uzņēmēju starptautisko atpazīstamību.

Foto: Eiropas Akreditācijas kooperācija