Divas sievietes. Viena tur Izcilības rakstu. Latvijas karogs fonā

Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" direktora Izcilības rakstu šogad pelnīti saņēma mūsu lieliskā vecākā lietvede Signe Rumba par pašaizliedzīgu ieguldījumu Aģentūras dokumentu pārvaldībā, attīstot savlaicīgu un kvalitatīvu dokumentu aprites kultūru, pastāvīgi tiecoties uz klientorientētu sadarbspēju virzībā uz Aģentūras snieguma izcilību.

Tāpat so sirds pateicamies kolēģiem no Ekonomikas ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta, Grāmatvedības nodaļas vadītājai Geņai Dreimanei un Administratīvās nodaļas vadītājai Dacei Zeltiņai par pašaizliedzīgu un nozīmīgu veikumu LATAK infrastruktūras attīstībā!

Ar savstarpēju sadarbspēju virzībā uz izcilību!

Apsveicam!