Pētījumu sadarbībā ar LATAK veic Federālais Materiālu pētniecības un testēšanas institūts (BAM, Vācija), Berlīnes Tehniskā universitāte (Inovāciju ekonomikas departaments), Fraunhofera Sistēmu un inovāciju pētniecības institūts (ISI) un Kenterberijas Universitāte (Jaunzēlande). Aptaujā piedalās Latvijā akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Šī pētījuma mērķis ir zinātniski izpētīt digitalizāciju atbilstības novērtēšanas institūcijās (ANI) Latvijā. Uzmanības centrā ir atbilstības novērtēšanas institūciju digitālā brieduma fiksēšana un analīze, digitālās transformācijas motīvi, ietekme un šķēršļi, kā arī konkrētas tehnoloģiskās tendences.

Aptaujā tiek aplūkot šādas tēmas:

- Vispārīga informācija par atbilstības novērtēšanas iestādi (ANI)

- Vispārējs digitalizācijas novērtējums jūsu ANI

- ANI digitālā brieduma pakāpe

- Digitalizācijas iemesli, ietekme un šķēršļi

- Tehnoloģijas un tendences

- Covid-19 ietekme

Papildu informācija ir pieejama vietnē:  www.qi-fokus.de