saulespuķes, zilganzaļš fons, balti burti

Šodien, 30.augustā, valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) atzīmē 28 akreditācijas gadus Latvijā, sniedzot starptautiski atzītus akreditācijas pakalpojumus atbilstības novērtēšanas institūcijām, tādejādi veicinot kvalitātes infrastruktūras dinamisku attīstību un Latvijas tautsaimniecības eksportspēju un konkurētspēju, nodrošinot preču un pakalpojumu atzīšanu un uzticamību, ņemot vērā valsts un sabiedrības intereses.

Papildus Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) pilntiesīga biedra statusam, 2022.gada vasarā LATAK ir kļuvusi par pilntiesīgu biedru vēl divās starptautiskās akreditācijas organizācijās - Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC) un Starptautiskais akreditācijas forums (IAF).

Iegūstot pilntiesīga biedra statusu ILAC un IAF, Latvijas akreditācija ir kļuvusi par daļu no vispasaules tirgus, sniedzot ievērojamas priekšrocības arī Latvijas uzņēmējiem starptautiskā līmenī. Izmantojot iegūtās privilēģijas, LATAK akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas un to klienti būtiski palielina savu globālo  konkurētspēju, mazinot pastāvošās tirdzniecības barjeras, sasniedzot brīvās tirdzniecības mērķus, integrējoties globālo vērtību ķēdēs un efektivizējot finanšu plūsmu, jo starptautiski atzīti akreditācijas pakalpojumi darbojas pēc principa “akreditēts vienreiz – atzīts visur”.

Kļūstot par starptautisko akreditācijas organizāciju pilntiesīgu biedru, LATAK  un tās akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas cita starpā iegūst iespēju izmantot starptautisko akreditācijas organizāciju atbilstības zīmes, kurām ir augsta atpazīstamība globālā tirgū. Starptautiski atpazīstamu starptautisko akreditācijas organizāciju zīmju izmantošana uzņēmējiem paaugstina pakalpojuma uzticamību un atpazīstamību ārpus Latvijas robežām, jo pateicoties LATAK dalībai ILAC un IAF, tiek nodrošināta akreditācijas prasību starptautiska harmonizācija un atbilstības novērtēšanas rezultātu savstarpēja atzīšana, kas savukārt ļauj izmantot preču un pakalpojumu savstarpējās atzīšanas principu globālajā tirdzniecībā. Piemēram, ražotājiem tas sniedz iespēju saņemt atbilstības novērtēšanas pakalpojumus ātrāk, ērtāk un izdevīgāk, izmantojot vietējās laboratorijas vai inspekcijas, kā arī apliecinot starptautiski atzītu prasību izpildi, nodrošinot starptautisku atpazīstamību.

LATAK direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika saka:

“LATAK vidējā termiņa stratēģijā līdz 2022.gada beigām kā vienu no prioritārajiem mērķiem izvirzījām akreditācijas sistēmas starptautiskās konkurētspējas veicināšanu. Uzturot nemainīgi augstu profesionalitāti, turpinot būt par pilntiesīgu biedru EA, papildus kļūstot par pilntiesīgiem biedriem vēl divās starptautiskās organizācijās ILAC un IAF, mēs nodrošinām, ka Latvijas atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegtie sertifikāti un laboratoriju veikto testu rezultāti tiek atzīti tajās valstīs, kurās tiek pieprasīts ILAC un IAF apliecinājums. Piemēram, šobrīd LATAK ir akreditējis 186 laboratorijas un 67 inspicēšanas, kā arī 53 sertificēšanas atbilstības novērtēšanas institūcijas, kurām starptautiskā atzīšana ir nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībā. To LATAK komanda ir sasniegusi ar profesionālu darbu un vispusīgu sadarbspēju, kā arī pastāvīgi attīstoties un apzinot klientu, kā arī tautsaimniecības vajadzībās. Ar gandarījumu varam atzīt, ka LATAK un LATAK klienti nacionālās atbilstības novērtēšanas akreditācijas sistēmas 28 gadus sagaida kā starptautiski atzīti un novērtēti partneri, sniedzot būtisku atbalstu Latvijas tautsaimniecības eksportspējas un konkurētspējas paaugstināšanai globālajā tirgū.”