LATAK logo uz zeltīta fona, LATAK ģerbonis, zaļganzils fons

Iepazīsties ar valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" publisko pārskatu par 2021.gadu

Kā atzīst LATAK direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika:

"2021.gads Aģentūrai ir bijis izaicinājumiem piepildīts, rūpējoties gan par savlaicīgu darba plāna, gan ar akreditāciju saistīto procedūru kvalitatīvu izpildi, gan spēju pastāvīgi pielāgoties mainīgajiem iekšējās un ārējās vides apstākļiem! Arī 2021.gadā pieredzējām valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu ietekmi uz Aģentūras īstenotajām darbībām, turpinot piemērot un attīstot jau ieviestās darba metodes attiecībā uz attālinātu akreditācijas procedūru īstenošanu.(..)

Vairāk - LATAK publiskais gada pārskats 2021.