Logo ar pētījuma dalībniekie, pelēks fons ar dzeltenām svītrām un zaļu "pārbaudīts" zīmi

Pētījumu sadarbībā ar LATAK veica Federālais Materiālu pētniecības un testēšanas institūts (BAM, Vācija), Berlīnes Tehniskā universitāte (Inovāciju ekonomikas departaments), Fraunhofera Sistēmu un inovāciju pētniecības institūts (ISI) un Kenterberijas Universitāte (Jaunzēlande). Aptaujā piedalījās Latvijā akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Pētījuma rezultātus iespējams lasīt šeit - https://bit.ly/3QJ6hhC

Šī pētījuma mērķis ir zinātniski izpētīt digitalizāciju atbilstības novērtēšanas institūcijās (ANI) Latvijā. Uzmanības centrā ir atbilstības novērtēšanas institūciju digitālā brieduma fiksēšana un analīze, digitālās transformācijas motīvi, ietekme un šķēršļi, kā arī konkrētas tehnoloģiskās tendences.

Aptaujā tiek aplūkot šādas tēmas:

- Vispārīga informācija par atbilstības novērtēšanas iestādi (ANI)

- Vispārējs digitalizācijas novērtējums jūsu ANI

- ANI digitālā brieduma pakāpe

- Digitalizācijas iemesli, ietekme un šķēršļi

- Tehnoloģijas un tendences

- Covid-19 ietekme