Teksts par pilntiesīga biedra statusu, roka ar rādītājpirkstu uz tekstu un LATAK logo

Starptautiskais akreditācijas forums IAF nodrošina prasību harmonizāciju un savstarpējo atzīšanu tādām atbilstības novērtēšanas darbībām kā pārvaldības sistēmu (ISO/IEC 17021) , produktu, procesu vai pakalpojumu (ISO/IEC 17065), personu sertificēšanu (ISO/IEC 17024), kā arī verificēšanu un validāciju ( ISO 14065).

LATAK ir pilntiesīgs IAF biedrs kopās 2022.gada 27.jūlija.

Vairāk šeit