Eiropas Akreditācijas kooperācijas logo

21. un 22.aprīlī Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) rīkoja attālinātu sanāksmi ar EA Daudzpusējā līguma padomes (EA MAC) biedriem, tostarp arī LATAK. LATAK vadība – direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika un direktores vietnieks Mārtiņš Ozoliņš divu dienu attālinātajā tikšanās laikā kopā ar citiem EA MAC pārstāvjiem izrunāja akreditācijas jomas aktuālos jautājumus, diskutēja par nacionālo akreditācijas institūciju pieredzi un izaicinājumiem, kas saistīti ar attālinātu vērtēšanu īstenošanu, kā arī pārrunāja citus būtiskus jautājumus.

EA MAC padomē tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar nacionālo akreditācijas institūciju auditu īstenošanu, attālināto vērtēšanu organizēšanu, jaunas politikas izstrādi un apstiprināšanu, kā arī aktuālo nacionālo akreditācijas institūciju auditu procesa gaitu, pieredzi, riskus, iespējas un secinājumus.

Cita starpā tika izskatīti arī jautājumi par iespējami efektīvāku attālinātās vērtēšanas procesa uzraudzību, vadību un lēmumu pieņemšanu. 

Zināšanu un pieredzes apmaiņa ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām ir lielisks veids, kā savlaicīgi apzināt iespējamos riskus un izaicinājumus, kā arī iegūtu noderīgu informāciju, lai  sagatavotos efektīvai un kvalitatīvai vērtēšanai.