Valsts karogs fonā, LATAK vadītāja un sabiedrisko attiecību speciāliste ar Atzinības rakstu rokās Sandra Kušķe

No sirds lepojamies un sveicam valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" komandu ar ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga Atzinības rakstiem un Pateicībām par nozīmīgu ieguldījumu akreditācijas sistēmas attīstībā, uzturēšanā un izpratnes veicināšanu Latvijā un ārpus tās.


Šogad Atzinības rakstus saņēma LATAK Juridiskās un pārvaldības nodaļas
- vadītājs Elgars Puķītis;
- sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste Sandra Kušķe.


Tāpat īpašu Pateicību izsakām LATAK tehniskajiem vērtētājiem, pateicoties kuru kompetencei Latvijas uzņēmēji kļūst daudz konkurētspējīgāki:
- Aigaram Reinim;
- Māris Bērtiņš;
- Lanai Skopanei;
- Ilgonim Runģim;
- Rolandam Daukstem;
- Rihardam Elmanim-Helmanim.

Pateicamies par ieguldījumu, lepojamies un sveicam!

Kopā virzībā uz izcilību!

Galerija