Roka zilā cimdā tur medicīnisko mēģeni

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – Aģentūra) gatavojas pārejai no standarta LVS EN ISO 15189:2013 “Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 15189:2012)” uz LVS EN ISO 15189:2023 “Medicīniskās laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 15189:2022)” (turpmāk – LVS EN ISO 15189:2023), kuras ietvaros Aģentūra 2023. gada 29. novembrī plāno rīkot attālinātas mācības atbilstības novērtēšanas institūcijām par pāreju uz standartu LVS EN ISO 15189:2023. Pieteikšanās apmācībām, izmantojot saiti - https://ej.uz/2nk7 līdz 24.11.2023.

Standarta LVS EN ISO 15189:2023 ieviešanai ir noteikti trīs gadi no starptautiskā standarta publicēšanas dienas, kas ir 2022.gada 6.decembris, savukārt ieviešanas termiņš ir līdz 2025. gada 31. decembrim. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" mājas lapā ir publiskots standarta versija latviešu valodā. Standartu var skatīt te - https://www.lvs.lv .

Aģentūra iesaka pāriet uz jauno standartu regulāro uzraudzības procesa ietvaros vai piesakoties atkārtotai akreditācijai.

Pēc standarta publicēšanas harmonizēto standartu sarakstā, sagatavošanās darbu pabeigšanas un apmācību veikšanas, Aģentūra no 2024. gada 1. aprīļa plāno uzsākt vērtēšanas pēc standarta LVS EN ISO 15189:2023, ja institūcija būs tam gatava. Pēdējo pieteikumu sākotnējai novērtēšanu saskaņā ar LVS EN ISO 15189:2013 Aģentūra pieņems līdz 2024. gada 31. martam.

Sākot ar 2025. gada 1. janvāri Aģentūra nodrošinās vērtēšanu tikai saskaņā ar jauno standartu LVS EN ISO 15189:2023.