zaļi oranžs fons ar melnu tekstu par galvenajām izmaiņām cenrādī

Šodien, 25.oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja aktualizētu valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” maksas pakalpojuma cenrādi, kas stāsies spēkā 2023.gad 1.janvārī.

Ministru kabineta noteikumus Nr. 666 “Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis” skatīt šeit.