LATAK ir Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) pilntiesīgs dalībnieks. Arī UKAS, kas ir Lielbritānijas nacionālā akreditācijas institūcija, šobrīd ir EA MLA pilntiesīgs loceklis. EA MLA līguma ietvaros savstarpēji tiek atzītas un pieņemtas gan akreditācijas sistēmas, gan tiek nodrošināta uzticība atbilstības novērtēšanas rezultātiem, kurus sniedz EA MLA parakstītāju akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Sīkāku informāciju par EA MLA skatīt šeit.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas paziņojumu, ka arī pēc Brexit tiek atzīta UKAS dalība EA MLA ietvaros, skatīt šeit un šeit.

Papildu informācijai: Šobrīd tiek pārstrādāti EA MLA dalības kritēriji, lai arī pēc pārejas perioda (2022.gadā) UKAS saglabātu pilntiesīgu EA MLA dalībnieka statusu. Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, UKAS akreditācijas turpmāk netiks uzskatītas par “akreditācijas” apliecinājumu atbilstoši EK Regulai 765/2008 un UKAS akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegtie atbilstības sertifikāti un pārskati no 2021.gada 1.janvāra netiek atzīti ES reglamentētajās jomās, t.sk. kā paziņotās (notificētās) institūcijas CE marķējuma  iegūšanai, ES pārtikas un dzīvnieku barības noteikumiem, ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām, ES kiberdrošības aktiem u.c. 

Ja rodas konkrēti jautājumi par atbilstības novērtēšanas shēmām Lielbritānijā, droši sazinieties ar mūsu kolēģiem Lielbritānijā, UKAS: https://www.ukas.com/

Ja kāda UK iestāde vai klients neatzīst EA dalībnieka akreditētas ANI izsniegtos sertifikātus ‘nereglamentētajā’ jomā, varam prasīt UKAS, lai viņi UK raksta atbilstošu ‘statement of equivalence’