Eiropsa akreditācijas kooperācija publicējusi aktuālo versiju EA-6/02 par ISO/IEC 17065 un ISO/IEC 17021-1 izmantošanu sertifikācijā, atbilstoši EN ISO 3834, kas ir saistīts ar kvalitātes prasībām metināšanā.

Vairāk https://european-accreditation.org/publications/ea-6-02-m/

Lūdzam ņemt vērā, ka iesaistītajām sertificēšanas iestādēm apstiprinātā aktualizētā dokumenta prasību ieviešanas termiņš ir viens gads no publikācijas datuma, t.i. 10.01.2023. Dokumenta prasību ieviešanas efektivitāte tiks pārbaudīta plānoto akreditācijas uzraudzības vērtēšanu laikā.