Šajā politikas dokumentā ir aplūkota mērījuma nenoteiktības vērtēšana un tās izteiksme akreditēto laboratoriju kalibrēšanas sertifikātos un CMC vērtējums par akreditācijas jomām atbilstoši principiem, par ko ir vienojusies ILAC un BIPM (skatīt pielikumu).

* Dokuments tulkots, lai veicinātu pēc iespējas lielāku ieinteresēto pušu izpratni, tas nesatur papildus LATAK viedokli. LATAK neuzņemas juridisku atbildību par iespējamām tulkojuma vai redakcionālām kļūdām. Pretrunīgu jautājumu gadījumā par pamatu jāizmanto ILAC dokumenta orģinālais teksts. Par konstatētajām kļūdām droši ziņojiet pasts@latak.gov.lv.

Dokumenti skatīt šeit