Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC) publicējusi rezolūciju GA 26.08, kurā apstiprināts jaunais standarts ISO 15189:2022 "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības". Standarta jaunās versija ieviešanas termiņš ir 3 gadi līdz 2025.gada decembrim.

Pārskatītajā standartā ISO 15189 ietvertas ISO 22870:2016 “Point-of-care testing (POCT) — Requirements for quality and competence” prasības attiecībā uz pārbaužu aprūpes vietās (POCT) kvalitātes un kompetences prasībām. Līdz pārejas perioda beigām ISO 22870:2016 kopā ar ISO15189:2012 tiks atzīts par 4. līmeņa POCT standartu.

Pārejas perioda beigās, saskaņā ar ILAC vienošanos,  medicīnas laboratorijas akreditācija atbilstoši ISO 15189:2012 un POCT akreditācija saskaņā ar ISO 22870:2016 saistībā ar ISO15189:2012 netiks atzīta.

ILAC Arrangement Management Committee (AMC) būs atbildīga par šīs pārejas uzraudzību un izmantotais process būs līdzīgs ISO/IEC 17025:2017 ieviešanas procesam.