Bērns šūpojas uz šūpolēm

Ievērojot 2020.gada 7. janvārī pieņemto MK noteikumu Nr.18 prasības, LATAK ir akreditējis pirmo atbilstības novērtēšanas institūciju , kura ir apliecinājusi savu kompetenci un spēju veikt publiskai lietošanai paredzēto spēļu un rekreācijas laukumu pēcuzstādīšanas pārbaudes, ikgadējās pārbaudes, pēc-negadījuma pārbaudes un seguma atbilstības pārbaudes atbilstoši starptautiskajām un nacionālajām drošuma prasībām, tādejādi veicinot uzticamību tam, ka vide ir bērniem droša, materiāli ir nekaitīgi un pārbaudīti, uzstādīšana ir pārdomāta un ģimenes var būt pārliecinātas par kvalitatīvu produktu, baudot brīvo laiku un ikdienu kopā ar bērniem.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 18. 21.punktā noteikto publisko spēļu un rekreācijas laukumu un tajos uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi var veikt nacionālajā akreditācijas institūcijā – LATAK vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija vai LATAK vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta personu sertificēšanas institūcijas sertificēta persona vai akreditēta inspicēšanas institūcija. 

Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju saraksts šeit