Ir veikti grozījumi LATAK 29.06.2018. publicētajos noteikumos par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 un pāreja no standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017 beigu termiņš pārcelts par 6 mēnešiem.

Saskaņā ar komisijas lēmumu (ES) 2020/1835 (2020. gada 3. decembris) par saskaņotajiem akreditācijas un atbilstības novērtēšanas standartiem* pēc 2021.gada 1.jūlija institūciju akreditācijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 tiks atceltas.

*COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2020/1835 of 3 December 2020 on the harmonised standards for accreditation and conformity assessment

Video par standartu