Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz iestādes oficiālo tīmekļvietni - www.latak.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

1. Ņemot vērā, ka šobrīd Akreditēto institūciju bāze tiek veidota un uzturēta, izmantojot novecojuši sistēmu, visus nepieciešamos piekļūstamības nodrošinājumus nav iespējams uzturēt. Datu bāzes izstrāde jaunā, vieglāk uztveramā un pārskatāmā formā, kas atbilst nepieciešamajām piekļūstamības prasībām, ir viens no Aģentūras prioritārajiem uzdevumiem un tiks pilnveidota, tiklīdz būs atrasti nepieciešamie resursi un izpildītāji.

Ja tomēr ir secināts, ka tīmekļvietnē ir neatbilstības, lūdzam ziņot LATAK Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciālistei Sandrai Kušķei +371 25141715 vai Sandra.Kuske@latak.gov.lv

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar LATAK rakstot uz pasts@latak.gov.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@latak.gov.lv

Tālrunis: +371 67373051

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Juridiskā un pārvaldības nodaļa
E-pasts: Sandra.Kuske@latak.gov.lv

Tālrunis: +371 25141715

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, Rīga,

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša iestāde.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 18.04.2023.