Ekspertu pieteikuma forma

Aizpildiet formu, lūdzu. Paldies!

Iesniedzot šo anketu, Jūs piekrītat sniegt anketā norādītos personas datus, kuri tiks izmantoti vienīgi, lai atlasītu un piesaistītu ekspertu/vērtētāju atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas procesos. Anketā norādītie dati tiks glabāti līdz 2025.gada 31.decembrim.

Šo piekrišanu Jūs varat atsaukt jebkurā laikā, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi pasts@latak.gov.lv
Datu pārzinis – Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Datu apstrādātājs – Ekonomikas ministrija, Brīvības iela 55, Rīga, LV - 1519