burti, LATAK ar ģerboni, zaļgans pusaplis

LATAK  stratēģija 2023.-2029. gadam publicēta un iespējams ar to iepazīties šeit

Ņemot vērā akreditācijas būtību, kā arī normatīvajos aktos noteiktās Aģentūras funkcijas un uzdevumus, tajā skaitā ieinteresēto pušu intereses, Aģentūras galvenais stratēģiskais mērķis ir: 

  • īstenot tādu akreditācijas procedūru izpildi, kas veicina nacionāla un starptautiska līmeņa uzticēšanos akreditācijai un akreditētu atbilstības novērtēšanas institūciju darbībām, tādejādi veicinot uzņēmēju konkurētspēju un eksportspēju.

Ņemot vērā Aģentūras galveno stratēģisko mērķi, Aģentūra izvirza šādas prioritātes, kurām tiks koncentrēti Aģentūras resursi:

  • gūt pilnīgu pārliecību par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt atbilstības novērtēšanas darbības pieteiktajā un akreditētajā sfērā;
  • īstenot tādu Aģentūras biznesa procesu vadību un attīstību, kas nodrošina akreditācijas starptautisku atzīšanu un pilnvērtīgu sabiedrības interešu aizsardzību un uzticamību;
  • nodrošināt Aģentūras darbības ilgtspēju, augstu profesionalitāti un efektivitāti klientu apkalpošanā.

Vairāk lasiet stratēģijā.

Stratēģiju apstiprināja ekonomikas ministre Ilze Indriksone. Kā arī ar stratēģiju tika iepazīstināti Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes biedri.