22.08.2019.

16. fakts

LATAK kolektīvā ir 18 maģistra grādi un 2 doktora grādi. Vairāki no mūsu darbiniekiem ir iesaistīti izglītības veicināšanā par atbilstības novērtēšanu, pasniedzot noteiktus kursus studentiem arī Latvijas augstskolās, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē, iepriekš arī Biznesa augstskolā “Turība”.

21.08.2019.

15.fakts

LATAK jau 25 gadus nemainīgi uztur savu kompetenci, apliecinot to ar augstiem rādītājiem sadarbībā ar klientiem. Atsaucoties uz ikgadējo klientu aptauju, biroja kompetence tiek vērtēta kā ļoti laba un augsta. Vadošie vērtētāji apliecina sevi kā zinoši un profesionāli darbinieki, pierādot sevi kā augstas klases speciālistus sadarbībā un komunikācijā ar uzraudzītajām institūcijām.

16.08.2019.

12.fakts

Kopš pašiem pirmsākumiem valsts aģentūra ir mainījusi savu atrašanās vietu divas reizes – sākumā LATAK atradās Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā. Vēlāk birojs tika pārcelt uz Ekonomikas ministrijas ēku Brīvības ielā 55, Rīgā, bet, pēc kāda laika LATAK atgriezās savā sākotnējā atrašanās vietā un šobrīd darbojas K. Valdemāra ielā 157, Rīgā – 2.stāvā.

20.08.2019.

Atzīmējot valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) 25 gadu jubileju, kas tiek svinēta 30.augustā, LATAK vēlas iepazīstināt jūs ar 25 interesantiem, varbūt nedzirdētiem, vēsturiskiem faktiem par aģentūras 25 gadu pastāvēšanu, darbību, procesiem, sasniegumiem un jaunumiem.

Fakts Nr.14

LATAK kā nacionālā akreditācijas institūcija ir vecāka par tādu lielo valstu nacionālajiem akreditācijas birojiem kā Turcija, kura nesen nosvinēja  TURKAK 20 gadu pastāvēšanu. Arī Igaunijas akreditācijas birojs EAK ir 6 gadus jaunāks par mums – dibināts 2000.gadā. Lietuvas akreditācijas birojs LA, savukārt, ir 4 gadus jaunāks par LATAK.

ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) 2018.gada 19.jūnijā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 22000:2018 “Pārtikas drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai” un ”Latvijas standarts” to pārņēmis arī kā LVS standartu (LVS EN ISO 22000:2018). ISO 2018.gada 21.augustā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 50001:2018 “Energy management systems Requirements with guidance for use” (Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi).

IAF rezolūcijās 2017/14 un 2017/16 (EA ģenerālajā asamblejā apstiprinātas 2017.gada 23. novembrī), kā arī IAF rezolūcijā 2018/15 (EA 42. ģenerālajā asamblejā apstiprināta 2018.gada 22. novembrī) ir noteikts 3 gadu pārejas periods no pārskatītā standarta (ISO 22000:2018 vai attiecīgi ISO 50001:2018) publikācijas brīža. Atbilstoši iepriekšminētajām rezolūcijām:

Uz lapas augšu