09.05.2022.

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" iesniegusi pieteikumus, lai kļūtu par pilntiesīgu biedru starptautiskās akreditācijas organizācijās ILAC (Starptautiskā laboratoriju akreditācijas komiteja) un IAF (Starptautiskais akreditācijas forums).

02.05.2022.

 

Krūts vēža bieža diagnosticēšana sievietēm (ir atklāti gadījumi arī vīriešiem) visā pasaulē ir aktuāla problēma. 2014.gadā tika dibināta darba grupa “European Commission Initiative on Breast Cancer”, kuras darbību koordinē Eiropas Komisija. No Eiropas akreditācijas kooperācijas EA kā koordinators piedalās FINAS (Somijas akreditācijas birojs). Grupas dalībnieki ir DANAK (Dānijas akreditācijas birojs), ENAC (Spānijas akreditācijas birojs), IARM (Ziemeļmaķedonijas akreditācijas birojs), DAkkS (Vācijas akreditācijas birojs) un Accredia (Itālijas akreditācijas birojs). Grupas darbībā iesaistīti gan mediķi, gan pacienti ar krūts vēža diagnozi, veicot pētījumus un to rezultātu analīzi. Rezultātā ir izveidota jauna brīvprātīga shēma - European quality assurance scheme for breast cancer services/ Eiropas kvalitātes nodrošināšanas shēma krūts vēža pakalpojumiem.  

Shēmas būtība ir uzlabot sniegtā pakalpojuma, respektīvi, krūts vēža diagnoscēšanas, skrīninga, ārstēšanas, rehabilitācijas kvalitāti, tai skaitā arī poliatīvās aprūpes kvalitāti. Shēma paredz skaidrus kritēriju un rīcības plānu. Piemēram, gadījumos, kad pacientam ir nepieciešama ķīmijterapija, ir precīzi noteikts, kādi ģenētiskie testi ir jāveic, lai precīzi noteiktu ievadāmās devas daudzumu. Ir izstrādātas pārbaudes lapas sertificēšanas institūciju auditoriem, lai viss tiktu pārbaudīts un kontrolēts. Tāpat shēma paredz vairākus moduļus, pēc kuriem sertificēšanas institūcijas varēs akreditēties.

21.03.2022

18.martā publicēts piemērojamo standartu saraksts MK noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasību izpildei. Stāsies spēkā 1.aprīlī.

Sarakstu skatīt šeit

22.03.2022.

Iepazīsties ar LATAK klientu aptaujas rezultātiem par sadarbību 2021.gadā

Skatīties šeit

07.03.2022.

Jautājums - Vai saskaņā ar Eiropas Komisijas norādīto un atbilstoši standarta LVS EN 16882:2017 “Autotransports. Tahogrāfu mehānisko plombu drošība. Prasības un testēšanas procedūras” prasībām, veicot viedā tahogrāfa kalibrāciju, darbnīcām nav atļauts izmantot plombu bez T logotipa pēc pašsertifikācijas derīguma termiņa beigām (pēdējā diena plombu izmantošanai bez T logotipa ir 28.02.2022)?

Atbilde

Plombas bez T logotipa joprojām varēs uzstādīt analogajiem un digitālajiem tahogrāfiem pēc norādītā derīguma termiņa beigām. Sertifikācijas prasības ir obligātas tikai viedajiem tahogrāfiem.

Lūdzam šo informāciju ņemt vērā. Inspekciju turpmākajā darbā!

Uz lapas augšu