30.07.2021

18.06.2021.

Ievērojot 2020.gada 7. janvārī pieņemto MK noteikumu Nr.18 prasības, LATAK ir akreditējis pirmo atbilstības novērtēšanas institūciju , kura ir apliecinājusi savu kompetenci un spēju veikt publiskai lietošanai paredzēto spēļu un rekreācijas laukumu pēcuzstādīšanas pārbaudes, ikgadējās pārbaudes, pēc-negadījuma pārbaudes un seguma atbilstības pārbaudes atbilstoši starptautiskajām un nacionālajām drošuma prasībām, tādejādi veicinot uzticamību tam, ka vide ir bērniem droša, materiāli ir nekaitīgi un pārbaudīti, uzstādīšana ir pārdomāta un ģimenes var būt pārliecinātas par kvalitatīvu produktu, baudot brīvo laiku un ikdienu kopā ar bērniem.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 18. 21.punktā noteikto publisko spēļu un rekreācijas laukumu un tajos uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi var veikt nacionālajā akreditācijas institūcijā – LATAK vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija vai LATAK vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta personu sertificēšanas institūcijas sertificēta persona vai akreditēta inspicēšanas institūcija. 

Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju saraksts šeit

10.06.2021.

Eiropas Akreditācijas kooperācija ir pārskatījusi un izdevusi aktualizētu dokumentu EA-4/20 “Norādījumi laboratoriju novērtēšanai atbilstoši EN ISO 15189 un EN ISO 22870 testēšanai aprūpes punktos (POCT)”. (Guidance for the assessment of laboratories against EN ISO 15189 and EN ISO 22870 Point-of Care Testing (POCT)).

Šīs vadlīnijas ir paredzētas akreditācijas birojiem, kas novērtē POCT medicīnas jomā. Vadlīniju dokumentā aprakstīti kritēriji, kas jāņem vērā akreditācijas birojiem un laboratorijām, kas novērtē POCT nodrošinātāju.

09.06.2021.

9.jūnijā visā pasaulē, tostarp Latvijā, atzīmē Pasaules akreditācijas dienu. 2021. gada tēma ir vērsta uz akreditācijas nozīmi, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizāciju izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu. IAM tiek līdzsvaroti trīs dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide. Ikvienā no dimensijām akreditācijai ir būtiska nozīme, tostarp Latvijas līmenī - atbalstot rūpniecības energoefektīvu attīstību, veicinot inovāciju izaugsmi, sekmējot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, veselības aprūpes pārdomātu darbību, pārtikas nekaitīgumu, klimata pārmaiņas u.c.

Akreditācija ir viens no efektīviem veidiem kā sasniegt IAM, visā pasaulē izvirzot šādas prioritātes: kopīgas labklājības veidošana, ekonomiskās konkurētspējas veicināšana un vides aizsardzība.

LATAK ir Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) pilntiesīgs dalībnieks. Arī UKAS, kas ir Lielbritānijas nacionālā akreditācijas institūcija, šobrīd ir EA MLA pilntiesīgs loceklis. EA MLA līguma ietvaros savstarpēji tiek atzītas un pieņemtas gan akreditācijas sistēmas, gan tiek nodrošināta uzticība atbilstības novērtēšanas rezultātiem, kurus sniedz EA MLA parakstītāju akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Sīkāku informāciju par EA MLA skatīt šeit.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas paziņojumu, ka arī pēc Brexit tiek atzīta UKAS dalība EA MLA ietvaros, skatīt šeit un šeit.

Papildu informācijai: Šobrīd tiek pārstrādāti EA MLA dalības kritēriji, lai arī pēc pārejas perioda (2022.gadā) UKAS saglabātu pilntiesīgu EA MLA dalībnieka statusu. Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, UKAS akreditācijas turpmāk netiks uzskatītas par “akreditācijas” apliecinājumu atbilstoši EK Regulai 765/2008 un UKAS akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegtie atbilstības sertifikāti un pārskati no 2021.gada 1.janvāra netiek atzīti ES reglamentētajās jomās, t.sk. kā paziņotās (notificētās) institūcijas CE marķējuma  iegūšanai, ES pārtikas un dzīvnieku barības noteikumiem, ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām, ES kiberdrošības aktiem u.c. 

Uz lapas augšu