20.08.2019.

Atzīmējot valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) 25 gadu jubileju, kas tiek svinēta 30.augustā, LATAK vēlas iepazīstināt jūs ar 25 interesantiem, varbūt nedzirdētiem, vēsturiskiem faktiem par aģentūras 25 gadu pastāvēšanu, darbību, procesiem, sasniegumiem un jaunumiem.

Fakts Nr.14

LATAK kā nacionālā akreditācijas institūcija ir vecāka par tādu lielo valstu nacionālajiem akreditācijas birojiem kā Turcija, kura nesen nosvinēja  TURKAK 20 gadu pastāvēšanu. Arī Igaunijas akreditācijas birojs EAK ir 6 gadus jaunāks par mums – dibināts 2000.gadā. Lietuvas akreditācijas birojs LA, savukārt, ir 4 gadus jaunāks par LATAK.

ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) 2018.gada 19.jūnijā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 22000:2018 “Pārtikas drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai” un ”Latvijas standarts” to pārņēmis arī kā LVS standartu (LVS EN ISO 22000:2018). ISO 2018.gada 21.augustā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 50001:2018 “Energy management systems Requirements with guidance for use” (Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi).

IAF rezolūcijās 2017/14 un 2017/16 (EA ģenerālajā asamblejā apstiprinātas 2017.gada 23. novembrī), kā arī IAF rezolūcijā 2018/15 (EA 42. ģenerālajā asamblejā apstiprināta 2018.gada 22. novembrī) ir noteikts 3 gadu pārejas periods no pārskatītā standarta (ISO 22000:2018 vai attiecīgi ISO 50001:2018) publikācijas brīža. Atbilstoši iepriekšminētajām rezolūcijām:

16.08.2019.

12.fakts

Kopš pašiem pirmsākumiem valsts aģentūra ir mainījusi savu atrašanās vietu divas reizes – sākumā LATAK atradās Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā. Vēlāk birojs tika pārcelt uz Ekonomikas ministrijas ēku Brīvības ielā 55, Rīgā, bet, pēc kāda laika LATAK atgriezās savā sākotnējā atrašanās vietā un šobrīd darbojas K. Valdemāra ielā 157, Rīgā – 2.stāvā.

19.08.2019.

13.fakts

2018.gadā vislielākais īpatsvars atbilstības novērtēšanas institūciju jomā ir bijis testēšanā, kur LATAK savus pakalpojumus sniedz 125 institūcijām, tad seko inspicēšana ar 69 institūcijām, medicīnas laboratorijas – 49 institūcijas, personu sertificēšana ar 25 institūcijām, produktu sertifikācija ar 21 institūciju, pārvaldības sistēmu sertificēšana – 7 institūcijas un GHG-SEG sertificēšana – 3 institūcijas.

15.08.2019.

Fakts Nr. 11

Šobrīd LATAK strādā 17 darbinieki – administrācijas daļā un 2 akreditācijas nodaļās – Sertificēšanas un inspicēšanas institūciju nodaļā un Laboratoriju akreditācijas nodaļā. 25 gadu laikā personāls ir bijis salīdzinoši nemainīgs.  Kopā LATAK ir strādājis 71 darbinieks.

Uz lapas augšu