19.01.2021.

Informācija par vakanci šeit

11.01.2021.

Ieskatieties LATAK izveidotajā sadaļā - Pieteikties par ekspertu vai klikšķini uz attēla, un aizpildi pieteikuma anketu, lai kļūtu par daļu no akreditācijas Latvijā un ārpus tās!

Mēs ar Jums sazināsimies!

 

14.12.2020.

Kas ir Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līgums? Ko tas sniedz un kāds labums no līguma parakstīšanas starp EA un LATAK? Kādi ieguvumi no akreditācijas ir patērētājiem? Kāpēc mēs varam uzticēties akreditētajiem produktiem un pakalpojumiem Eiropas Savienības valstīs un ārpus tās?

Atrodi atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem, kas skar akreditāciju, Eiropas Akreditācijas kooperācijas sadarbību ar nacionālajiem akreditācijas birojiem, produktiem un pakalpojumiem EA izveidotajā video (angļu valodā).

 

15.12.2020.

Ir veikti grozījumi LATAK 29.06.2018. publicētajos noteikumos par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 un pāreja no standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017 beigu termiņš pārcelts par 6 mēnešiem.

Saskaņā ar komisijas lēmumu (ES) 2020/1835 (2020. gada 3. decembris) par saskaņotajiem akreditācijas un atbilstības novērtēšanas standartiem* pēc 2021.gada 1.jūlija institūciju akreditācijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 tiks atceltas.

*COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2020/1835 of 3 December 2020 on the harmonised standards for accreditation and conformity assessment

08.12.2020.

 

 

Ar Covid-19 saistītā likumdošana aplūkojama šeit

 

Uz lapas augšu