21.06.2013.

Informējam, ka sākot ar 2013.gada 1.augustu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) sāks akreditēt inspekcijas institūcijas, kuras inspektori pārbaudīs pārdoto lietderīgo vai efektīvi izlietoto siltumenerģiju, saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 17020:2013 „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju.”, Ministru Kabineta 2009. gada 10. marta noteikumiem Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un Ministru Kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”.

07.06.2013.

9.jūnijā tiek svinēta Pasaules akreditācijas diena, kurā šogad īpašu uzmanību pievērš starptautiskajai tirdzniecībai un produktu drošai plūsmai gan iekšzemes tirgos, gan ārpus tiem. Akreditācijas ieguldījums šajā jomā ir ievērojams. Arī SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” (SAMC) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs uzsver ieguldījumu, kuru sniedz ticama atbilstības novērtēšana.

06.03.2013.

Laikā no 7. līdz 8. martam Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs (LATAK) rīko 25. EA Laboratorijas komiteju sanāksmi Rīgā. Šis ir nozīmīgs pasākums Latvijas mērogam, jo ietver akreditācijas speciālistus ne tikai no Eiropas, bet arī no citām pasaules valstīm, tajā skaitā Tunisiju, Maroku u.c.

14.05.2013.

Informējam, ka ar šī gada 1.jūliju stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regula Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK, (turpmāk – Būvizstrādājumu regula). Saskaņā ar Būvizstrādājumu regulas prasībām visām būvizstrādājumu sertificēšanas institūcijām un būvizstrādājumu testēšanas laboratorijām ir jābūt pārvērtētām un atkārtoti paziņotām.

Attachments:
Download this file (D013-16-03-2013.pdf)Cenrādis[ ][ ]

04.03.2013.

Ar šī gada 4.marta Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs mainījis pakalpojumu cenrādi (skat. pielikumā). Saskaņā ar jaunā cenrāža cenu aprēķināšanas metodoloģiju, maksa par LATAK pakalpojumiem tiks noteikta atkarībā no plānotā darba apjoma.

Uz lapas augšu