10.08.2012.

Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs LATAK jūnijā pirms Jāņiem uzņēma viesus no Gruzijas, lai dalītos pieredzē un sniegtu praktisku ieskatu Latvijas akreditācijas procesā.

08.06.2012.

9.jūnijā tiek svinēta Pasaules akreditācijas diena, kurā šogad īpašu uzmanību pievērš drošas pārtikas un tīra dzeramā ūdens nozīmei. Akreditācijas ieguldījums šajās jomās ir nenovērtējams. Arī SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” (SAMC) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs uzsver ieguldījumu, kuru sniedz ticama atbilstības novērtēšana.

11.05.2012.

Š.g. 21.maijā Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs rīko informatīvu semināru par izmaiņām standartā ISO/IEC 17021:2011. Jaunais standarts stājās spēkā 2011.gada 1.februārī un līdz 2013.gada 1.februārim visu akreditēto vadības sistēmu sertificēšanas institūciju kompetencei jābūt novērtētai un atzītai par atbilstošu standarta LVS EN ISO/IEC 17021:2011 prasībām.

04.06.2012.

Lai izpildītu Eiropas komisijas regulu 765/2008, jaunās likumdošanas ietvara citus dokumentus un Eco-menedžmenta un audita shēmas (EMAS) sistēmu prasības, vairāki standarti apstiprināti kā harmonizētie.

02.05.2012.

Laikā no 2012. gada 12. marta līdz 14. martam Stokholmā notika 17. EA laboratoriju komitejas darba grupu sanāksme par starplaboratoriju rezultātu salīdzināšanas jautājumiem kalibrēšanas un testēšanas jomās, kuras darbā piedalījās LATAK vadošais vērtētājs Juris Vaļinieks.

Uz lapas augšu